Базові

Брокерські

 правочини з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на ринках капіталу за замовленнями/дорученням клієнта

 правовий супровід правочинів з цінними паперами (включно з податковими аспектами)

Депозитарні

 відкриття/ведення рахунків в цінних паперах

 виплата доходів власникам цінних паперів

 повідомлення власників цінних паперів про корпоративні події

 інформаційне та організаційне забезпечення загальних зборів акціонерів (включно з повідомленням акціонерів про проведення зборів та виконанням функцій реєстраційної та лічильної комісій)

Акціонерне та корпоративне законодавство

 процедури діяльності акціонерного товариства

 взаємовідносини з акціонерами в умовах нового (2019) акціонерного законодавства

Правозастосування в сфері акціонерного законодавства та обігу цінних паперів

 аудит акціонерної діяльності і документації емітента

 взаємовідносини з НКЦПФР під час перевірок/контролю емітента або отримання емітентом правозастосувних документів