Ліцензії

Ліцензія НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (діяльность з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність). Видана відповідно до рішення НКЦПФР №1179 від 04.08.2015 р., строк дії з 07.08.2015 р. необмежений.

Ліцензія НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (депозитарна діяльність депозитарної установи) серія АЕ №286597. Видана відповідно до рішеня НКЦПФР №2326 від 10.10.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р. необмежений.

Посилання на актуальну інформацію про Товариство на офіційному сайті НКЦПФР:

https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrpou=23876083#tab-1

https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrpou=23876083#tab-12

https://www.nssmc.gov.ua/licensee/?edrpou=23876083#tab-22