Актуальні

• Примусовий викуп (продаж) акцій в АТ (процедури сквіз-аут і селл-аут)

Відповідно до змін в Законі "Про акціонерні товариства", які набрали чинності 06.01.2018,  власники контрольного (більше 50%) та домінуючого (більше 95%) пакетів акцій товариства набувають особливі обов'язки щодо товариства та право вимоги обов'язкового продажу акцій щодо акціонерів товариства. Також акціонери набувають право вимоги обов'яэкового викупу належних ним акцій власниками відповідних пакетів. Складність процедур потребує кваліфікованого юридичного супровіду, який ми забезпечуємо.   

 Реорганізація АТ в ТОВ і ТДВ

Складний комплекс юридичних і акціонерних процедур. Складається з восьми етапів, потребує від чотирьох до семи-восьми місяців часу, оцінки вартості бізнесу, двох загальних зборів АТ, двох розглядів пакетів документів в НКЦПФР,  загальних зборів учасників товариства-правонаступника та іншого.